top of page

Політика конфіденційності

1. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ

Веб-сайт: Веб-сайт компанії GiniAnalytics, розташований в Інтернеті за адресою www.ginianalytics.com.

Адміністрація сайту: success@ginianalytics.com.

Користувач: фізична або юридична особа, що надає свої контактні дані через контактну форму сайту з метою подальшої передачі інформації Адміністрації сайту.

Контактна форма: спеціальна форма, за допомогою якої Користувач надає свої контактні дані з метою подальшої передачі інформації Адміністрації сайту.

 

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

2.1. Ця Політика конфіденційності є офіційним документом, створеним Адміністрацією Сайту, що визначає обробку та захист інформації про фізичних та юридичних осіб, які використовують Контактну форму Сайту.

2.2. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувачів, включаючи їх контактні дані, від несанкціонованого доступу та розкриття.

2.3. Питання збору, зберігання, поширення та захисту інформації Користувачів регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством України.

2.4. Поточна редакція Політики конфіденційності є публічним документом, створеним Адміністрацією веб-сайту, і доступ до нього може отримати будь-який користувач Інтернету, перейшовши за посиланням «Політика конфіденційності».

2.5. Адміністрація сайту має право змінювати цю Політику конфіденційності.

2.6. Після внесення змін до Політики конфіденційності Адміністрація веб-сайту повідомляє про це Користувача, публікуючи нову редакцію Політики конфіденційності на сайті www.ginianalytics.com.

2.7. Використовуючи Контактну форму, Користувач погоджується з умовами цієї Політики конфіденційності.

2.8. Адміністрація сайту не перевіряє отриману (зібрану) інформацію про Користувача.

 

3. УМОВИ ТА ЦІЛІ ЗБІРУ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ОСОБИСТОГО КОРИСТУВАЧА

3.1. Контактні дані користувача, такі як ім'я, адреса електронної пошти, номер телефону тощо, передаються Користувачем Адміністрації сайту на добровільних засадах.

3.2. Передаючи свої контактні дані Адміністрації сайту через Контактну форму, Користувач погоджується передати свої контактні дані.

3.3. Адміністрація Сайту обробляє інформацію про Користувача, включаючи його контактні дані, такі як ім’я, адресу електронної пошти, номер телефону тощо, а також додаткову інформацію про Користувача, надану Користувачем на свій розсуд – компанія, місто, посада тощо, – виконувати зобов'язання перед Користувачем Сайту.

3.4. Обробка контактних даних здійснюється за такими принципами:

а) законність цілей і процедур обробки контактних даних, а також чесну практику;

б) відповідність цілей обробки контактних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі таких даних;

в) відповідність кількості та характеру оброблених контактних даних процедурам та цілям обробки таких даних.

3.5. Адміністрація Сайту обробляє контактні дані Користувача за згодою Користувача з метою надання послуг/продажу товарів, які пропонує Сайт.

 

4. ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОНТАКТНИХ ДАНИХ

Контактні дані користувачів зберігаються виключно на комп’ютерних носіях і використовуються суворо за призначенням, зазначеним у п.3 цієї Політики конфіденційності.

 

5. ПЕРЕДАЧА КОНТАКТНИХ ДАНИХ

5.1. Контактні дані користувача не передаються третім особам, за винятком випадків, коли ця Політика конфіденційності прямо передбачає інше, як зазначено в Згоді на розсилку новин.

5.2. Розкриття контактних даних Користувача на вимогу державних органів та органів місцевого самоврядування здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

 

6. ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ КОНТАКТНИХ ДАНИХ

6.1. Контактні дані користувачів зберігаються на комп’ютерних носіях Веб-сайту без обмежень за часом.

6.2. Контактні дані Користувача знищуються Адміністрацією Сайту на вимогу Користувача або на розсуд Адміністратора Сайту без пояснення причин шляхом видалення всієї інформації, наданої Користувачем.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

За запитом Користувач має право отримати інформацію від Адміністрації Сайту щодо обробки своїх контактних даних.

 

8. ЗАХОДИ З ЗАХИСТУ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

Адміністратор Веб-сайту вживає технічних, організаційних та юридичних заходів для забезпечення надійного захисту контактних даних Користувача від несанкціонованого або випадкового доступу, знищення, модифікації, блокування, копіювання, розповсюдження чи будь-яких інших незаконних дій.

 

9. ПОВІДОМЛЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ

9.1. Користувач має право надсилати свої запити Адміністрації Сайту, у тому числі запити щодо використання/видалення своїх контактних даних, передбачених п.3 цієї Політики конфіденційності, у письмовій формі, за адресою, зазначеною в п.1.

9.2. Запит, надісланий Користувачем, повинен містити таку інформацію:

фізичною особою:

– дата реєстрації через Контактну форму;

– повідомлення у вільному форматі;

– підпис користувача.

юридичною особою:

– запит у вільному форматі на фірмовому бланку підприємства;

– дата реєстрації через Контактну форму;

– запит має бути підписаний уповноваженим представником та містити документи, що підтверджують повноваження представника.

9.3. Адміністрація сайту зобов’язується переглянути вхідне повідомлення від Користувача та відповісти протягом 30 днів з дати отримання повідомлення.

9.4. Вся кореспонденція, отримана Адміністрацією Сайту від Користувача (повідомлення в письмовому/електронному форматі), розглядається як інформація з обмеженим доступом і не підлягає розголошенню без письмової згоди Користувача. Контактні дані та будь-яка інша інформація про Користувача не можуть бути використані без конкретної згоди Користувача, крім як для відповіді на отримане повідомлення та у випадках, прямо передбачених законодавством.

 

bottom of page